Priser

Priserne i kroner pr. 1. august 2020:
Typekonsultation Patientbetaling                 Sygeforsikringen   Danmark tilskud
Første konsultation 825 133
Behandling 390 88
Rapport 475 0
Telefonisk konsultation 100 0
Udeblivelse og for sent afbud 250 0
Træningselastikker, tapening, øvelsesprogrammer, laserbehandling, mailkorrespondance som indgår i behandlingsforløbet påregnes IKKE ekstra. Telefonkonsultation Når du kommer langvejs fra, kan en del af vejledningen og instruktion ofte foregå per telefon. Der er også mulighed for at etablere et samarbejde med din lokale fysioterapeut. Tilskudsmuligheder Der ydes ikke sygesikringstilskud til behandlingerne. Der er tilskud fra ”danmark” i følge deres sædvanlige takster for fysioterapi. Private forsikringer eller forsikringer gennem arbejdsgiver dækker ofte dine udgifter. Du skal selv kontakte dem og få regningen refunderet hos din forsikring.