Priser

Priserne i kroner pr. 1. januar 2017:

Type
konsultation
Patientbetaling                 Sygeforsikringen  
Danmark tilskud
Første konsultation 750 133
Behandling 350 88
Rapport 420 0
Telefonisk konsultation 75 0
Udeblivelse og for sent afbud 200 0

Træningselastikker, tapening, øvelsesprogrammer, laserbehandling, mailkorrespondance som indgår i behandlingsforløbet påregnes IKKE ekstra.

Telefonkonsultation
Når du kommer langvejs fra, kan en del af vejledningen og instruktion ofte foregå per telefon. Der er også mulighed for at etablere et samarbejde med din lokale fysioterapeut.

Tilskudsmuligheder
Der ydes ikke sygesikringstilskud til behandlingerne. Der er tilskud fra ”danmark” i følge deres sædvanlige takster for fysioterapi. Private forsikringer eller forsikringer gennem arbejdsgiver dækker ofte dine udgifter. Du skal selv kontakte dem og få regningen refunderet hos din forsikring.