JEG HEDDER GORM

og er lektor på fysioterapeutuddannelsen i Odense, UCL. Ejer af Fysioterapi- og smerteklinik i Odense M. Specialist i håndtering af langvarige smertetilstande. Tidligere ansat hos Sano Middelfart (ejet af Gigtforeningen) klinisk specialist, med fokus på rehabilitering på højt specialiseret niveau. Jeg har tillige stor erfaring med almen genoptræning i kommunalt regi hvor jeg har haft stor berøringsflade med tværfaglige samarbejdspartnere i rehabiliterings- , genoptrænings- samt palliationsforløb.

Har i en årrække primært arbejdet med vurderinger og genoptræning til borgere med ryg-, nakke- og eller skulderproblemer. Tillige rehabilitering til borgere med svære smerteproblematikker.

Mine primære arbejdsområder er:

  • Reumatologi
  • Fibromyalgi
  • Rehabiliteringsindsatser
  • Skulder- og nakkedysfunktioner
  • Lænderygbesvær
  • Langvarige smerter
  • Supervision
  • Praksisudvikling

Jeg sidder i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab (fra 2020).

Se ydeligere på https://www.linkedin.com/in/gorm-høi-jensen-500b6459