JEG HEDDER GORM

Jeg er fysioterapeut og ejer/indehaver af Fysioterapi- og smerteklinik i Odense M. Jeg er lektor på fysioterapeutuddannelsen i Odense, UCL., hvor jeg underviser fysioterapeutstuderende fra 2. semester til 7. semester.

Jeg købte Fysioterapi- og Smerteklinik af Inge Ris i 2018, og fusionerede klinikken med min tidligere klinik i Langeskov. Jeg har en fortid fra kommunal genoptræning, hvor jeg har et stort ‘know-how’ i forhold til forståelsen af det ofte komplicerede netværk af aktører i kommunen – dette i forhold til træning, jobcenter, ressourceforløb m.m.

Siden jeg blev færdiguddannet som fysioterapeut, har mit fokus været håndtering af langvarige smertetilstande. Jeg har løbende taget videreuddannelse,  efteruddannelse samt kurser og er Specialist i håndtering af langvarige smertetilstande.

At tage beslutning om at gå til en behandler, kan være svært. Der kan være en række forventninger som man gerne vil have indfriet, en række erfaringer som fylder og en livssituation som er svær. Til din første konsultation er der sat god tid af med fokus på at skabe en god dialog hvor jeg får et indblik i din situation og betydningen af denne. Jeg arbejder med en fælles beslutningstagning – det vil sige, at jeg indgår i dialog med dig om hvilke muligheder der er for et forløb og hvordan det kan tilpasses dine specifikke behov. Jeg arbejder med stor seriøsitet og indgår, ved behov, i dialog med de øvrige behandlere der måtte være involveret i din situation.

Til klinikeren/den sundhedsfaglige/kommune laver jeg kurser, temadage som er tilpasset de behov der efterspørges. Jeg superviserer kolleger og afholder oplæg for patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Forskningsaktiviteter deltager jeg løbende i, og er på nuværende tidspunkt med i Rygprojekt mellem Svendborg Kommune og UCL.

Nedenstående rummer lidt om min baggrund:

Tidligere ansat hos Sano Middelfart (ejet af Gigtforeningen) klinisk specialist, med fokus på rehabilitering på højt specialiseret niveau. Jeg har tillige stor erfaring med almen genoptræning i kommunalt regi hvor jeg har haft stor berøringsflade med tværfaglige samarbejdspartnere i rehabiliterings- , genoptrænings- samt palliationsforløb.

Oplægsholder til borgermøder arrangeret af Gigtforeningen i anledning af Led og Smerteåret i 2017. Derudover har jeg løbende afholdt oplæg for beskæftigelsespsykologer, forsikringsselskaber, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Har i en årrække primært arbejdet med vurderinger og genoptræning til borgere med ryg-, nakke- og eller skulderproblemer. Tillige rehabilitering til borgere med svære smerteproblematikker.

Mine primære arbejdsområder er:

  • Reumatologi
  • Fibromyalgi
  • Rehabiliteringsindsatser
  • Skulder- og nakkebesvær
  • Lænderygbesvær
  • Langvarige smerter
  • Supervision
  • Motivation
  • Praksisudvikling

Jeg sidder i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab (fra 2020).

Se ydeligere på https://www.linkedin.com/in/gorm-høi-jensen-500b6459

 

Jeg ser frem til at tage imod dig hos Fysioterapi- og Smerteklinik

Med venlig hilsen

 

Gorm Høi Jensen

Fysioterapeut, Lektor, Master i Rehabilitering, Exam.MPT