Workshop/Kurser

Undervisning


Jeg udbyder kurser, foredrag, workshops til fysioterapeuter, kommuner, sygehuse, andre faggrupper og patientgrupper. Indholdet tilrettelægges i samråd med og efter behov for målgruppen, tidsrammen og den økonomiske ramme. Du kan kontakte mig, hvorefter vi afklarer hvad formålet med den undervisning. Efterfølgende laver jeg et forslag til indhold som vi kan drøfte.

Jeg tilbyder supervision til fysioterapeuter


Enten kommer jeg ud til din/jeres klinik og supervisere på et forløb hos dig/jer, eller kommer du med din patient hos mig. Du kan få vejledning i undersøgelse, behandling og klinisk ræsonnering og vi kan lave en plan for det videre forløb med patienten. Jeg vil altid udvise fuld respekt for din tilgang til patienten: Mit formål vil være at støtte dig i en fysioterapeutisk proces og udvikling, fra det sted du er.