Bliv mødt med forståelse for dine langvarige smerter

Fysioterapi- og Smerteklinik

Fysioterapi- og Smerteklinik er en klinik for dig som i en længere periode har døjet med smerter. Smerterne kan være relateret til forskellige områder i kroppen.


Jeg arbejder med fuld inddragelse af dig, dine behov, mål og ønsker, din forståelser af din situation - dette i samspil med min faglighed og kompetencer.

Hvem er jeg

Gorm Høi Jensen

Jeg hedder Gorm og er uddannet Fysioterapeut. Jeg startede min karriere i Faaborg-Midtfyn kommune hvor jeg i samarbejdede med borgere indgik i et bredt spektrum af indsatser. Dette med henblik på at kunne vende tilbage til et meningsfuldt liv med familie, pårørende, venner, arbejde m.m. Samarbejdet var tillige sammen med kommunens myndigheder, hvor dette gav mening. Jeg fortsatte som udviklingsterapeut i Faaborg-Midtfyn kommune, hvor faglig udvikling målrettet indsatser til kommunens borgere samt kolleger var omdrejningspunktet. Jeg tog en Master i Rehabilitering og blev undervejs ansat på Sano i Middelfart, som er ejet og drevet af Gigtforeningen. Her fortsatte jeg som Klinisk Specialist med fokus på projektledelse, udvikling af Sanos tilbud og indsatser, samt faglig udvikling rettet mod fysioterapeuter, ergoterapeuter samt sygepleje - dette med Sanos patienter i fokus. Jeg er i dag fuldtidsansat som Lektor på Fysioterapeutuddannelsen i Odense (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole) og driver min klinik sideløbende. Jeg er eksamineret muskuloskeletal fysioterapeut (ExamMPT) - international IFOMT godkendt uddannelse som i Danmark udbydes af Dansk sleskab for Muskuloskeletal fysioterapi. Jeg er aktiv i forskningsaktiviteter og har samarbejdet med flere aktører. Blandt andet Aarhus universitet vedr. okklusionstræning til mennesker med leddegigt (RA), Rygcenter Syddanmark og træningsinterventioner rettet mod mennesker med Lumbal spinalstenose, MinRyg i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, UCL og SDU. Her tillige flere andre projekter.


Hvorfor et fokus på mennesker med langvarige smerter?

Jeg har altid arbejdet indenfor dette felt. Mennesker som ikke har kunne få hjælp fra det etablerede system. Mennesker som er blevet stigmatiseret og uretmessigt landet mellem et virvar af forskellige 'stole'. Jeg har arbejdet og uddannet mig indenfor mange områder - lige fra palliation til den døende borger, til borgere med reumatologiske lidelser og langvarig smertebesvær. Jeg taler ikke om kroniske smerter, idet denne formulering kan virke uforanderlig og permanent. Jeg taler om langvarigt smertebesvær - og arbejder på baggrund af nyeste smerteforskning med dig - på baggrund af dine mål og ønsker samt min faglighed. Jeg lover aldrig smertefrihed, idet smerter er multifaktorielle og man vil altid kunne havne i en situation, hvor smerter vil kunne blive fremtrædende igen. Du får dog værktøjer til hvordan disse situationer kan håndteres således, at du kan handle og dæmpe smerterne igen - og i perioder blive smerterne kvit.


Jeg glæder mig til at tage imod dig i klinikken.

Mine ydelser


behandling, undervisning, supervision, oplægsholder, Second opinion

Undersøgelse og behandling

Alle mennesker er unikke og ingen kan behandles på samme måde. Du møder ikke koncepter i klinikken, hvor du skal passes ind i en kasse. Mange tilgange har rigtigt mange positive elementer der kan anvendes i forskellige situationer - det er sådan jeg arbejder. Du møder en menneskelig og faglig og kompetent person. Jeg har uddannelse i Motivating Interviewing. Denne anvendes ikke til at manipulere dig i en given retning, men derimod til en empatisk kommunikationsform i dialogen med dig.

Faglige oplæg

Jeg har stor erfaring som oplægsholder indenfor flere faglige områder samt rettet mod forskellige målgrupper. Jeg har afholdt oplæg for Gigtforeningen, Danske Fysioterapeuter, Lokalforening for Mb. Bechterew, lokalforening for MCTD, Beskæftigelsespsykologer og ikke mindst fysioterapiklinikker i Danmark.

Second Opinion

Har lavet flere second opinions og vil gerne i dialog med dig inden du bestiller tid til denne. En secondopinion kan være målrettet forsikringsselskaber, læger, kommunen med flere.

Supervision

Mit supervisionsspeciale ligger særligt indenfor det langvarige smerteområde - kontakt mig for info.

Hvad koster det?

Jeg arbejder udenfor overenskomst. Det vil sige at du IKKE får tilskud fra det offentlige - uanset om du har en henvisning fra lægen. Der gives tilskud fra Danmark og fra flere forsikringsselskaber.


Den første konsultation tager ca. 90 minutter. Her taler vi sammen og får lagt en fælles plan for dit forløb. Du bliver undersøgt i forhold til de tanker du og jeg har i forhold til din situation. Konsultationen koster 825 kr.


Opfølgende konsultationer tager ca. 45 minutter. Her følges op på det vi har igangsat. Der justeres og arbejdes videre med den plan der er lagt, samt dine mål for forløbet.

Konsultationen koster 390 kr.

Telefonnummer42157371

Når du vil i kontakt med mig

Jeg kan være svær at få fat i. Når jeg underviser og når jeg har klienter i klinikken, er min telefon altid slukket. Derfor vil jeg sætte stor pris på at du sender en SMS eller email - så vender jeg hurtigst muligt tilbage til dig.

Hello world