Hvem er jeg...

Gorm Høi Jensen

Jeg hedder Gorm og er uddannet Fysioterapeut. Jeg startede min karriere i Faaborg-Midtfyn kommune hvor jeg i samarbejdede med borgere indgik i et bredt spektrum af indsatser. Dette med henblik på at kunne vende tilbage til et meningsfuldt liv med familie, pårørende, venner, arbejde m.m. Samarbejdet var tillige sammen med kommunens myndigheder, hvor dette gav mening. Jeg fortsatte som udviklingsterapeut i Faaborg-Midtfyn kommune, hvor faglig udvikling målrettet indsatser til kommunens borgere samt kolleger var omdrejningspunktet. Jeg tog en Master i Rehabilitering og blev undervejs ansat på Sano i Middelfart, som er ejet og drevet af Gigtforeningen. Her fortsatte jeg som Klinisk Specialist med fokus på projektledelse, udvikling af Sanos tilbud og indsatser, samt faglig udvikling rettet mod fysioterapeuter, ergoterapeuter samt sygepleje - dette med Sanos patienter i fokus. Jeg er i dag fuldtidsansat som Lektor på Fysioterapeutuddannelsen i Odense (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole) og driver min klinik sideløbende. Jeg er eksamineret muskuloskeletal fysioterapeut (ExamMPT) - international IFOMT godkendt uddannelse som i Danmark udbydes af Dansk sleskab for Muskuloskeletal fysioterapi. Jeg er aktiv i forskningsaktiviteter og har samarbejdet med flere aktører. Blandt andet Aarhus universitet vedr. okklusionstræning til mennesker med leddegigt (RA), Rygcenter Syddanmark og træningsinterventioner rettet mod mennesker med Lumbal spinalstenose, MinRyg i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, UCL og SDU. Her tillige flere andre projekter.


Hvorfor et fokus på mennesker med langvarige smerter?

Jeg har altid arbejdet indenfor dette felt. Mennesker som ikke har kunne få hjælp fra det etablerede system. Mennesker som er blevet stigmatiseret og uretmessigt landet mellem et virvar af forskellige 'stole'. Jeg har arbejdet og uddannet mig indenfor mange områder - lige fra palliation til den døende borger, til borgere med reumatologiske lidelser og langvarig smertebesvær. Jeg taler ikke om kroniske smerter, idet denne formulering kan virke uforanderlig og permanent. Jeg taler om langvarigt smertebesvær - og arbejder på baggrund af nyeste smerteforskning med dig - på baggrund af dine mål og ønsker samt min faglighed. Jeg lover aldrig smertefrihed, idet smerter er multifaktorielle og man vil altid kunne havne i en situation, hvor smerter vil kunne blive fremtrædende igen. Du får dog værktøjer til hvordan disse situationer kan håndteres således, at du kan handle og dæmpe smerterne igen - og i perioder blive smerterne kvit.


Jeg glæder mig til at tage imod dig i klinikken.

Fysioterapi- og Smerteklinik

Klinikken har eksisteret siden 01.01.2001. Jeg lever af klinikkens gode rennomé.


I klinikken bliver du mødt med dialog i øjenhøjde. Jeg tror på dig når du fortæller, at du har ondt! Du skal ikke forsvare dig, du bliver ikke mødt med mistillid eller nedsættende tale - du er kommet i klinikken fordi dit liv er påvirket af at du har ondt - og det finder vi i samarbejde en løsning på.

Dialog og konstruktiv kommunikation er vejen frem. Vi taler sammen - hvad er vigtigt for dig - hvorfor er du kommet i klinikken? jeg arbejder med flere forskellige tilgange - jeg får afklaret hvilke behov du har, vi får lagt en fælles plan. Jeg undersøger, udreder, uddanner, behandler og træner med dig - metoderne der anvendes afhænger helt af hvem du er og hvilke behov du udtrykker samt hvilke anbefaliger jeg giver dig. Hos mig er ingen ens.